656
เว็บสล็อตออนไลน์

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร แทงบอลออนไลน์ และปิดโครงการพัฒนาอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน ระดับ 1 กีฬาฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แทงบอล โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ผศ.ดร.ชัยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, นางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร์ แทงบอลออนไลน์ ท่องเที่ยวและกีฬามหาสารคาม และพันตำรวจเอกอุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธี

สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม แทงบอลออนไลน์ จัดโครงการพัฒนาอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน ระดับ 1 กีฬาฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มีผู้ผ่านการอบรม แทงบอล จำนวน 115 คน จากผู้เข้าร่วม จำนวน 124 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอาศัยอยู่ภายในจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น และได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม รวมถึงจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อบรม

สำหรับหลักสูตรการจัดอบรมในครั้งนี้ แทงบอลออนไลน์ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาในระดับท้องถิ่นและระดับอาชีพต่อไป โดยมีเนื้อหาที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงเทคนิคการเป็นผู้ตัดสินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แทงบอล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้ กติกา และกระบวนการในการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอลระดับพื้นฐาน

นอกจากนั้น ยังได้จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรพลศึกษา” แทงบอลออนไลน์ ให้กับบุคคลและองค์กร ที่ส่งเสริมด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ประเภทองค์กร ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา แทงบอล จังหวัดขอนแก่น ส่วนประเภทบุคคล ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์ ทองจอก เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, นายพรภักดิ์ ทองที เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ, นางศิริพร เสาวลักษณ์ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางกัลยา ก้องจิราภาส แทงบอลออนไลน์ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.นิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “ผมหวังว่าน้องๆนักศึกษา แทงบอลออนไลน์ และทุกคนที่ได้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอลในครั้งนี้ จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ เพื่อพัฒนาการแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐานสากล แทงบอล โดยการอบรมครั้งนี้ แทงบอลออนไลน์ มันเป็นเพียงขั้นพื้นฐาน แต่กรมพลศึกษาก็คาดหวังว่าทุกคน จะเอาความรู้ที่ได้ เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ ซึ่งจะทำให้ท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ตัดสินกีฬาอาชีพเป็นจำนวนมาก และนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาวงการกีฬา แทงบอล ระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป”